• vildsvin bild1

RR-prov

 Rodjursrenhetsprov (RR)
För godkänt RR-prov tilldelas hunden RR-diplom. Hund får endast erövra att RR-diplom per jaktår.

Alternativ 1
Hunden skall arbeta lös minst 30 minuter.
Vid RR-prov skall hunden komma i kontakt med löpan efter iakttaget rådjur snarast och senast inom 10 minuter. Provet skall läggas upp så att hunden med säkerhet haft kontakt med rådjur utan att stå under förarens omedelbara kontroll och utan omedelbar kontakt med färska har- eller rävslag. Startar hunden ett normalt sök och finner nattslag efter hare och räv under provtiden är detta inget hinder för godkännande. RR-prov skall utföras i dagsljus.

 Omprov
Hunden tilldelas omprov när:
. domarlaget ej kommit i kontakt med rådjur,
. hunden omedelbart kommit i kontakt med färska har- eller rävslag så att
   domaren ej anser sig kunnat bedöma hundens rådjursintresse,
. provet störts av annan anledning, tex främmande hund.

 Ej godkänd
tilldelas hund som:
. är i dålig kondition, otränad eller uttröttad av tidigare jakt.
. ej söker ut frimodigt eller vägrar söka,
. tar an löpan med drevskall kortare än tillåten tid, (hund under 4 år)
. följer löpan tyst längre än ca 50 m, med intresse för löpan,
. visar intresse för andra hjurtdjur än rådjur,
. annan anledning, tex att hunden försvinner från provområdet eller föraren stör
  provet.

 Utslagen
tilldelas hund som:
. driver hjurt-/rådjur längre än för sin ålder tillåtna tid.

Se även § 4, Rätt att deltaga.
I övrigt gäller dessa jaktprovsregler i tillämpliga delar.

Om RR-prov

RR-godkänd hund får användas för jakt på vildsvin från 1 augusti
och gå jaktprov från 1 september.

banner4

 

 

 

(C) 2013 Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, Created by e-studio. Alla rättigheter reserverade.

e-studio Design byrå