• vildsvin bild1

Viltspårprov

Regler för viltspårprov

På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat dött vilt. Alla jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven ää öppna för alla raser, och även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.
På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla teteln Svensk Viltspårchampion.
Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 m långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12-24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar.Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i eb spårlina som inte får överstga 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är:  spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

SKK Jkjakthundskommitté ansvarar i samarbete med SKK jakthundsklubbar för regelverket.

banner4

 

 

 

(C) 2013 Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, Created by e-studio. Alla rättigheter reserverade.

e-studio Design byrå