• vildsvin bild1

SRfV

Jacek 1gonczy-logo kopia

Svenska Rasklubben för övriga Vildsvinshundar (SRfV) ur FCI grupp 6 har bildats den 11 april 2013 och blivit  godkänd av Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) den 4  mars 2014. Raser som tillhör rasklubben är Bluetick connhound , Grand griffon vendeén och Erdélyi kopó.

Klubbar Gonczy Polski och Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak har bildat sina egna rasklubbar anslutna till SSDV.

Medlemskap

Genom att vara medlem i rasklubben är man medlem i Specialklubben  och SKK organisationen  med alla dess förmåner.
Medlemsavgiften är 400 sek.
Familjemedlem 100 kr
Som info till mottagaren ange ditt namn, adress/mailadress, tel.nr, hundens namn och ras.

Nordea PlusGiro: 618874-2, bankgiro: 805-5923

Att läsa

banner4

 

 

 

(C) 2013 Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, Created by e-studio. Alla rättigheter reserverade.

e-studio Design byrå